Beeldkwaliteitsplan

Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de uitstraling en de inrichting van de bedrijven beschreven staat.

Maximale bebouwing

Er geldt een maximum bouwhoogte van 9m aan de randen en 12m in het midden van het Bedrijvenpark. Tevens mogen de kavels voor maximaal 70% worden bebouwd. Het overige deel van de kavel is nodig voor vervoersbewegingen en parkeerplaatsen op eigen terrein.

Milieucategorie

Geïnteresseerd in vestiging op Bedrijvenpark Hoeksche Waard? Dan is het goed om te weten dat bedrijven welkom zijn tot en met milieucategorie 3.2. Als Bedrijvenpark Hoeksche Waard willen we graag ook zwaardere bedrijven faciliteren op het terrein. Daarom kan college van B&W het bestemmingsplan wijzigen als uw bedrijf valt onder een hogere milieucategorie. Tot en met milieucategorie 4.2 is dit mogelijk.

Opslag

Opslag dient bij voorkeur inpandig gedaan te worden en in ieder geval uit zicht vanaf de openbare weg.

Veiligheid

Bedrijvenpark Hoeksche Waard staat onder toezicht van een organisatie die het parkmanagement voor haar rekening neemt. Parkmanagement is van grote invloed op de kwaliteit van een bedrijventerrein. Alle bedrijven in het park worden daarom verplicht lid. De basistaken zijn het gezamenlijk groenonderhoud, een centrale beveiliging en de schoonmaak van openbaar en privéterreinen. De taken kunnen worden uitgebreid naar allerlei vormen van service.

Zie ook de startinformatie voor een opsomming van de belangrijkste bouwregels.

Waar zijn wij gesitueerd

Bekijk in het groot Open in Google maps

Impressie